Articles by: youtube for trader

[BollingerBands] Phân tích GOLD – Forex ngày 12-9-2019

Mở tài khoản tham gia Cuộc thi hàng tháng của HotForex https://www.hotforex.com/?refid=116627 Follow tín hiệu tại đây: https://www.mql5.com/en/signals/539774 Tôi là Nguyễn Phước Hải – Master BollingerBands – Tôi không dự báo thị trường – Tôi chỉ theo dấu vết của thị trường và tôi muốn cùng bạn theo dấu vết

Read More