Articles by: youtube for trader

[Thầy bói Forex] Bấm quẻ GOLD – Forex ngày 27-11-2019

Đăng ký Free nhận tín hiệu : https://www.hoctradeforex.vip/ Bí kíp kiếm 20$ mỗi ngày : https://nguyenphuochai.vn/trader-kit/ Tôi là Nguyễn Phước Hải – Master BollingerBands – Tôi không dự báo thị trường – Tôi chỉ theo dấu vết của thị trường và tôi muốn cùng bạn theo dấu vết ấy. ✅

Read More

[BollingerBands] Phân tích GOLD – Forex ngày 21-11-2019

Bí kíp kiếm 20$ mỗi ngày : https://nguyenphuochai.vn/trader-kit/ Đăng ký Free nhận tín hiệu : https://www.hoctradeforex.vip/ Tôi là Nguyễn Phước Hải – Master BollingerBands – Tôi không dự báo thị trường – Tôi chỉ theo dấu vết của thị trường và tôi muốn cùng bạn theo dấu vết ấy. ✅

Read More

[BollingerBands] Phân tích GOLD – Forex ngày 13-11 -2019

Bí kíp kiếm 20$ mỗi ngày : https://nguyenphuochai.vn/trader-kit/ Đăng ký nhận tín hiệu : https://m.me/1966116966820836?ref=pcp Tôi là Nguyễn Phước Hải – Master BollingerBands – Tôi không dự báo thị trường – Tôi chỉ theo dấu vết của thị trường và tôi muốn cùng bạn theo dấu vết ấy. ✅ Link

Read More

[BollingerBands] Phân tích GOLD – Forex ngày 12-9-2019

Mở tài khoản tham gia Cuộc thi hàng tháng của HotForex https://www.hotforex.com/?refid=116627 Follow tín hiệu tại đây: https://www.mql5.com/en/signals/539774 Tôi là Nguyễn Phước Hải – Master BollingerBands – Tôi không dự báo thị trường – Tôi chỉ theo dấu vết của thị trường và tôi muốn cùng bạn theo dấu vết

Read More