Articles by: Ichimoku Trịnh Phát

LIVE FOREX TRADING | Thai Lee | 15/04/2019

Live Forex, CFD, Coin, US30, Gold Trading with Ichimoku Trịnh Phát | 15h00h 15/04/2019 Room TeleGram FX, CFD, Crypto trên : https://goo.gl/UwY1Qd Đăng ký tài khoản Icmarkets: https://goo.gl/U3mo2G Ichimoku là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản và dễ sử dụng, hơn nữa nó lại cho

Read More

LIVE FOREX TRADING | Thai Lee | 03/04/2019

Live Forex, CFD, Coin, US30, Gold Trading with Ichimoku Trịnh Phát | 15h00h 03/04/2019 Room TeleGram FX, CFD, Crypto trên : https://goo.gl/UwY1Qd Đăng ký tài khoản Icmarkets: https://goo.gl/U3mo2G Ichimoku là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản và dễ sử dụng, hơn nữa nó lại cho

Read More