Forex Robby News Breaker in scalping mode

Видеото демонстрира форекс робота Forex Robby News Breaker в скалпинг режим. Това той прави, търгувайки новините със средно въздействие върху пазара. Показани са и някои други възможности на експертния съветник.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *